Newsletter

(Català) Si vols rebre les nostres promocions apunta’t al nostre NEWSLETTER.

(Català) 1. DRET D’INFORMACIÓ: En virtut del que estableix a la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, ANOJAB S.L., informa a l’usuari d’aques lloc web, de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per, ANOJAB S.L. i sota la seva responsabilitat.

3. VERACITAT DE LES DADES: l’usuari garanteix que les dades personals facilitades, són veritables i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.

4. CONSENTIMENT DE L’USUARI: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis.

5. DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL.LACIÓ DELS USUARIS: l’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició en els termes previstos a la L.O.P.D i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia de DNI adreçat a info@canbajona.com